Eesti Lennuspordi Föderatsioon

Estonian Air Sports Federation

Eesti Lennuspordi Föderatsioon (ELF) on rahvuslik katusorganisatsioon kõigile õhu- ehk lennuspordiga tegelevatele spordiklubidele.

ELF on Eesti Olümpiakomitee ja Rahvusvahelise Lennuspordi Föderatsiooni (Fédération Aéronautique Internationale, lühendatult FAI) liige.
Igast FAI liikmesriigist saab ainult üks organisatsioon olla NAC (National Airsport Control) rollis, ja seda ELF täidabki.

ELF väljastab kõigile lennusportlastele FAI sportlaslitsentse, korraldab võistluseid ning koordineerib muud seotud tegevust. 
Vajalikke pädevustunnistusi saavad liikmesklubide kaudu nii langevarjurid kui tiib- ja motovarjurid.

Eesti Lennuspordi Föderatsioon
Estonian Air Sports Federation (NAC)

E-post: boardlennusport.org
Reg. nr: 80060967