Langevarjundus

Langevarjuhüpped on täiuslikkuse harjutus valitsemaks keha ja vaimu. Nagu teised spordialad, nõuab seegi pühendumist ja pidevat treeningut. Üks hüpe aastas või kuus ei arenda ega vii kuhugi, aitab vaid meeles pidada elementaarset tunnetust. Lendamise oskus peab kinnistuma ja jääma seljaajju – selleks on aga vaja pidevalt harjutada ja oskusi arendada. Harjutuste eesmärgiks on garanteerida lendude õnnestumine. Kuid mida langevarjurid langemise ajal taevas teevad? Vabalangemise peaaegu ühe minuti jooksul meeldib mõnele moodustada grupiga varem harjutatud kujundeid, mõned lendavad vabalt ehk freeflyd, mõni on endale kiivri külge installeerinud video- ja fotokaamera, mõni paneb selga tiibkostüümi …Langevarjualasid on väga erinevaid. Osad alad on sellised, millele on aja jooksul kujunenud oma kindlad ja kinnitatud reeglid – need on langevarjuspordialad, ja neis korraldatakse nii rahvuslikke kui rahvusvahelisi võistlusi igal aastal paljudes riikides. Võistlused peavad toimuma vastavalt FAI (Fédération Aéronautique Internationale) reeglitele, võistluste tulemused on ametlikud ja üle maailma aktsepteeritavad, samuti registreeritakse parimad võistlustulemused rekorditena. Loomulikult on võimalik kõikide langevarjuspordialadega tegeleda ka ilma võistlustel osalemata, lihtsalt harjutamise ja hea tuju eesmärgil.

Teiseks valdkonnaks on igasugused rekordialad – suurimad, kiiremad jms erinevatel aladel. Seal ei võistelda, vaid kogutakse kasvõi kogu maailmast parimad kokku ja üritatakse sooritada hüpe, mis oleks näiteks osalejate poolest suurem kui eelmine samalaadne hüpe. Et sooritus oleks ametlik (s.t. FAI kinnitatud) eelneb rekordiüritusele mõningane paberitöö, kus näidatakse ära, mis ajal, millist hüpet rekordiks soovitakse hüpata, kes osalevad jne. Kui plaanitud hüpe õnnestub, registreeritakse see ametlikuks rekordiks.

Kolmanda liigina võib välja tuua sellised alad, mis ei ole küll ametlikud FAI langevarjuspordialad, kuid millega langevarjurid tegelevad ja milles nad loomulikult ka omavahel võistlevad. Ning osad nendest aladest on ka sellised, milles ei võistelda, vaid lihtsalt harrastatakse.

Dokumendid

FAI sportlaslitsentside taotlus

FAI langevarjuri pädevustunnistuse taotlus

FAI kehtivad pädevustunnistused

Langevarjueeskiri

Langevarjurekordite kord

Langevarjurekordite taotluse vorm

Varustusspetsialisti pädevuse kaart

Langevarjuinstruktori pädevuse kaart

Langevarju koolitusteatis

Intsidendiraport (doc)

Intsidendiraport (pdf)