• Üldkoosolek 16.02.20 kutse

  Üldkoosolek 16.02.20 kutse

  ELF üldkoosolek toimub
  pühapäeval, 16. veebruaril 2020, algusega 11.00
  Manta majas, Vabaduse pst 174b Tallinn

  Päevakord:
  1. 2019 tegevusaruanne ja majandusaasta aruanne: juhatuse aruanne ja alakomiteede aruanded, revident
  2. Parim sportlane ja noorsportlane 2019, võimalik premeerimine
  3. Tegevuskava ja kalender 2020
  4. Juhatuse liikmete volituste pikendamine 2 aastat või uute liikmete määramine alakomiteede poolt
  5. FAI delegaatite volitused, vajadused asendamised
  6. Rahastamine ja liikmetasud ning litsentsitasud
  7. Treenerite kutsekomisjoni liikmete muutmine ning lennuspordi treenerite pädevuste arendamine
  (Vajalik riikliku rahastuse taotlemiseks)
  8. Muu info ja esilekerkinud küsimused

  Registreerimine koosolekuks kohapeal 16.02.2020 kell 1045-1100.
  Kui klubi esindajaks pole seadusejärgne esindaja ehk juhatuse liige, on vajalik kas kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud volituse olemasolu.
  Palume kõigil liikmetel, kes ei osale füüsiliselt kohal ja ei evi paberkandjal pädevalt allkirjastatud volitust, saata oma digiallkirjaga volitused hiljemalt 16.02.2020 kell 1045 (laekumise kellaaeg meie serveris) aadressile juhatuslennusport.org
  Pärast registreerimise lõppaega ning koosoleku algust laekunud volitused ei kuulu arvestamisele.