Mudellend

Mudellennu Ühenduse (lühendatult “MLÜ”) eesmärgiks on edendada lennumudelismi Eestis ühendades nii võistlussoovita mudellendureid, nn. rahvasportlasi kui ka tippsportlasi.

Kõikide eelpool mainitud huvigruppide ühine huvi on mudellennuks sobiva infrastruktuuri (seadused, kokkulepped teiste organisatsioonidega, sponsorlus, kokkulepped maaomanikega) olemasolu Eestis. Ühinenuna on meie hääl mõjukam, koos suudame me rohkem!

MLÜ eesmärgiks on mudellenduritele abiks olla ka kõikides muudes organisatsioonilistes küsimustes ning info levitamisel. Kindlasti on selle missiooni täitmisel oluline roll ka käesoleval veebilehel. Samuti on MLÜ tõstnud oluliselt oma aktiivsust lennutusplatside leidmise ja heakskiitmisega seonduval tegevussuunal ning üllitanud esimese versiooni rahvusvahelisel tasemel olevatest ohutusreeglitest.

MLÜ on Eesti Lennuspordi Föderatsiooni (lühendatult “ELF”) osa. Viimane esindab Eestit mh. ka Rahvusvahelises Lennuspordi Föderatsioonis (Fédération Aéronautique Internationale, lähendatult “FAI”) ja Eesti Olümpiakomitees. Tippspordis osalejatele annab see võimaluse osaleda ning esindada Eestit FAI poolt korraldatud ametlikel võistlustel, näiteks Maailma Meistrivõistlustel ja Euroopa Meistrivõistlustel või registreerida ametlikke rekordeid. Samas annab see ka võimaluse osaleda spordiala rahvusvahelises organiseerimistöös, sh. reeglite loomisel või rahvusvaheliste võistluste kohtunikutöös.

Harrastajad saavad MLÜ liikmeks hetkel vaid läbi MLÜ liikmeks oleva klubi liikmeks olemise. Selleks tuleb omandada FAI mudellennu litsents ja tasuda vastav liikmemeks.

Uued mudelismiklubid on teretulnud MLÜ liikmeks, milleks soovitame kontakteeruda mõne MLÜ juhatuse liikmega!

MLÜ-d esindab kollektiivselt MLÜ juhatus, mis valitakse kaheaastaseks perioodiks liikmete üldkoosolekul.

Email: juhatus ÄT mudellend.eu

Üldine kontakttelefon: 53917538

Meie kodulehe leiad järgnevalt aadressilt: www.mudellend.eu