Avaleht

Eesti Lennuspordi Föderatsioon (ELF) koordineerib harrastajate ja võistlussportlaste tegevust järgmistes õhuspordi valdkondades: mudellend; langevarjusport; tiib- ja motovarjud (paraplaanid); purilend; multirootorid; kuumaõhupallid.

Suurema harrastajate arvuga aladel on oma alakomiteed: mudellennukomitee, langevarjukomitee, tiibvarjukomitee.

Umbkaudselt võib öelda, et populaarsuse poolest on aktiivseid õhuspordi harrastajaid Eestis alljärgnevalt: 400 mudellendurit, 250 langevarjurit, 150 tiibvarjurit jne.

Igas valdkonnas peetakse nii Eesti-siseseid võistlusi kui osaletakse rahvusvahelistel.