• Juhatus 11.11.19

    Juhatus 11.11.19

    Juhatuse koosolekul kuulati ära jooksev info alakomiteede poolt spordiaasta jm kohta. 

    Otsustati, et järgmine üldkoosolek toimub pühapäeval, 16. veebruaril, algusega 11.00. Asukohta täpsustatakse. 

    Kindlasti saab üldkoosoleku ajaks selgemaks, kas ja mil määral on vaja tõsta mingeid liikmetasusid. Hetkel on FAI poolt teada antud, et alates 2020 hakkab FAI endale nõudma iga kehtiva sportlaslitsentsi eest 15 šveitsi franki. Samuti on aastast 2021 kavas tõsta liikmesmaade aastatasu.