Dokumendid/ Documents

ELF põhikiri

ELF juhatuse kodukord

FAI sportlaslitsentside taotlus

Tiibvarjuri pädevuse määramise ja pädevustunnistuste väljastamise kord

Eesti langevarjunduseeskiri Heaks kiidetud ELF Langevarjukomitee koosolekul 03.03.2011
Lennuameti peadirektori 17.05.2011 üldkorralduslik ettekirjutus nr 4.1-7/11/4, LISA

Teade intsidendist langevarjuhüppel (doc, odt, pdf)

Koolitusteatis (xls), instruktori pädevuskaart (doc), varustusspetsialisti pädevuskaart (doc).

FAI langevarjuri pädevussertifikaadi taotlus

ELF poolt väljastatud FAI langevarjuri pädevussertifikaadid (seisuga 17.07.2017)

ELF Langevarjukomitee rekordite registreerimise kord (kinnitatud 02.01.2017)

Eesti rekordid klass G – langevarjundus (seisuga 08.02.2017)

Kindlustused tiibvarjuritele ja langevarjuritele AXA Insurance Agency for Aviation kaudu (kehtib NAC soodustus)