Lennuspordi föderatsiooni üldkoosolek

Austatud Eesti Lennuspordi föderatsiooni liikmed

Lennuspordi föderatsiooni juhatuse otsusega kutsume kokku üldkoosoleku 4.03.2018
kell 11.00 asukohaga Türi tn. 10 C (Eesti Langevarjuklubi ruumid) järgneva
päevakorra arutamiseks:

1. 2017 tegevuse aruanne
2. Revidendi aruanne
3. Aruannete kinnitamine
4. 2018 tegevussuunad
5. 2018 eelarve
6. 2018 võistluskalendri kinnitamine
7. Parim sportlane 2017 valimine
8. Muud küsimused

Palume liikmesklubide esindajatel kinnitada üldkoosoleku kutse kätte saamine
vastates kirjale.


Lugupidamisega

Lennusporsdi föderatsiooni juhatuse nimel

Mihkel Haug