Litsentsitasud 2017

Klubi liikmemaks – 100€
FAI tasu täiskasvanule – 20€
FAI tasu noorele – 5€
Juhatusel on õigus võtta erandkorras assotseerunud liikmeks vastu liikmeks astumise tasuga 0€ ja esimese tegevusaasta liikmetasuga 0€ vastu juriidilised ja füüsilised isikud, sh seltsingud, mille liikmeskonnast vähemalt 3/4 on lennuharrastajad lapsed.