ELF AASTAKOOSOLEK 05.03.2016

5. märtsil 2016 toimus Tallinnas ELF korraline üldkoosolek, millel osales 12 liiget praegusest 16st.

Alakomiteed andsid ülevaated oma tegevustest ja möödunud aastal nii võistlustel osalemisest kui arendustegevusest harrastajate suunal. Kõigis valdkondades (mudellend, langevarjundus, tiibvarju vaba- ja motolend) korraldati võistlusi Eestis ja osaleti paljudel rahvusvahelistel.
Kõigi edukamad on jätkuvalt mudelistid, seda nii osaletud ja korraldatud võistluste arvu kui saavutatud tulemuste poolest.
Seepärast valitigi aasta sportlaseks-seenioriks Jüri Roots, kellel on MK üldarvestuses 4. koht klassis F1C, kaks esikohta ja kaks teist kohta 2016 aastal.
Parimaks sportlaseks-juunioriks valiti võistkond: Karl Kreis, Aleks Moistus, Riho-Ats Saatväli. EMV Salontas Rumeenias saavutati F1B klassis 3. koht 13. meeskonna hulgas.
Parimaid noorsportlasi otsustati premeerida igaühte sihtotstarbelise stipendiumiga 100€, mida võib kasutada võistlustasude hüvitamiseks.

Üldkoosolek kinnitas ELF tegevusaruande ja finantsaruande.
Tasud liikmetele jäävad endiseks: aastatasu ELF liikmele 100€.
FAI markide eest maksavad sportlased: täiskasvanu 20€ ja noor 5€.
Juhatus tegeleb ELF uue logo kujundaja otsimisega, milleks on lubatud kulutada kuni 300€.
Strateegiliseks ülesandeks on jätkuvalt täiendava rahastuse hankimine, et oleks võimalik katta FAI liikmatasu summas 3000€ aastas ja ei peaks seda raha koguma oma liikmetelt ning võiks väikesi liikmetasusid kulutada otseselt valdkonna arenguks ja eriti noorsportlaste toetamiseks.

Üldkoosolek kinnitas võistluskalendri ja tegevuskava, selle kohta jagavad alakomiteed oma liikmetele otse infot.