ELF juhatuse koosolek 2014-05-26

Osalejad: Urmas Kokk, Kristjan Kuru, Ott Maaten, Mihkel Haug (telefoni teel)

Päevakord:

1. Keila Mudellennu Klubi liitumisavaldus
Otsus: Võtta Keila Mudellennu Klubi ELF liikmeks – kõik poolt.

2. Muud kerkinud küsimused
Järgmine koosolek 15. september.