ELF juhatuse koosolek 2014-04-28

Osalejad: Ott Maaten, Mihkel Haug, Edvin Penart, Urmas Kokk, Kristjan Kuru.

Päevakord:

1. Nelja klubi avaldused ELF-ist väljaastumiseks.
Otsus: Vastavalt avaldustele arvata ELF liikmete hulgast välja Pärnu Tiibvarjuklubi, Saue Lennuklubi, Spordiklubi Surf, Tartu Tiibvarjuklubi.

2. Liikmetasude laekumistest.
Liikmemaksu arve maksmata Eesti Lennuklubil.

3. Aastaaruande koostamisest
Täiendada tegevusaruannet langevarjuspordi osaga, Kristjan kirjutab lühikokkuvõtte.

4. Muud küsimused
Järgmine juhatuse koosolek 26. mai.