ELF juhatuse koosolek 2014-03-17

ELF juhatuse koosolek
17. märts 2014

Osalejad: Urmas Kokk, Edvin Penart, Ott Maaten, Mihkel Haug

Päevakord:
1. Liikme- ja litsentsitasude laekumine (Kristjani kokkuvõte)
2. Juhatusele laekunud klubide avalduste arutelu
3. Muud esilekerkinud küsimused

1. Liikme- ja litsentsitasude laekumine
Liikmetasud on laekumata:
Tallinna Huvikeskuse Kullo lennu- ja raketimudelismi ring
• LK Dropzone Eesti
• Eesti Lennuklubi
• Tartu Tiibvarjuklubi
• Pärnu Tiibvarjuklubi
• Saue Lennuklubi
• Spordiklubi Surf
Tähtaeg oli 15.03.2014. Kristjan peaks tegema nädala lõpuks kokkuvõtte.

2. Juhatusele laekunud klubide avalduste arutelu
Ott Maaten:
ülevaade tiibvarjukomitee liikmete liikmelisuse peatamise avalduste põhjendustest. ELF on kaotanud nende tiib- ja motovarjuklubide silmis hetkel usalduse ja inimesed ei soovi enam panustada ELF-i arengusse kui aastate jooksul saadakse ainult negatiivseid hinnanguid tehtud tööle.

Mihkel Haug:
Juhatusel on kaks varianti:
a) Visata liikmed välja
b) Kutsuda kokku üldkoosolek
Mihkel Haug sooviks rahuldada avaldused

Edvin Penart:
ELF põhikirja saab tõlgendada mitmet moodi. Võib venitada, aga pole põhjendusi et uut üldkoosolekut kokku kutsuda.

Urmas Kokk:
Sel hooajal on võimalus, et asjad muutuvad. Siis võib olla ikkagi nii, et räägitakse liikmetega läbi ja kutsutakse kokku üldkoosolek.

Mihkel Haug:
Võib proovida kuid konsensust ei paista sündivat.

Urmas Kokk:
Kindlasti on olemas mingi vahevariant. Ma pean järele mõtlema.

Järgmine koosolek on 28. aprill. Võibolla oodata ära juhatuse liikme Kristjan Kuru ja Eesti Langevarjuklubi liikmete arvamused ja ettepanekud.

Edvin Penart:
a) Kuna avaldused laekusid sellel nädalal, siis pole jõutud läbi rääkida ELF-i liikmesklubidega, mis võiks anda mingi positiivse lahendi
b) kuna täna ei ole juhatuses täiskvoorumit koos, siis sellise tähtsa otsuse tegemise lükkaks järgmisesse juhatuse koosolekusse.

3. Muud küsimused
Eesti Spordiregister. Kõik ELF-i liikmed peaksid oma andmeid värskendama.