ELF juhatuse koosolek 2014-02-10

Osalejad: Urmas Kokk, Kristjan Kuru, Ott Maaten, Mihkel Haug, Edvin Penart.

Päevakord:
1. Üldkoosolekust tulenevate kohustuste läbirääkimine ja ajaplaani koostamine.
Otsus: Kinnitada 2014 võistluskalender.
Kristjan korraldab võistluskalendri veebilehele ülespanemise.
Otsus: Tunnustada Andra Moistust 100 eurose stipendiumiga tiitlivõistlustel osalemiseks, Jüri Rootsule anda tunnustusmeene.
Otsus: Liikmemaksu mittetasumise tõttu arvata liikmete nimekirjast välja MTÜ Hobby Air ja maha kanda 2013 liikmemaksu võlg.

2. 2013 aastaaruande koostamine
Otsus: 2014 jätkame sama raamatupidaja ja sama revidendiga.
Urmas suhtleb raamatupidajaga.

3. Esilekerkinud küsimused
Otsus: Esitada kutse Valgevene mudellennusportlastele võistlusel osalemiseks, vastavalt Valgevene lennuspordi föderatsiooni taotlusele.
Järgmised koosolekud: 17.03 (varukuupäev 24.03), 28.04.