ELF juhatuse koosolek 2014-01-08

Osalejad: Urmas Kokk, Edvin Penart, Mihkel Haug, Ott Maaten, Kristjan Kuru.

Päevakord:
1. Tagasimaksed alakomiteedele 2013 aasta litsentsitasudest
Kristjan tegi kalkulatsiooni, Urmas teeb ülekanded.

2. Aaastakoosoleku koht ja kava
Plaanis 2. veebruar EANS suures saalis.

3. Uue liikme vastuvõtt
Võtta liikmeks Sky Masters Club. Ühehäälselt poolt. Urmas informeerib vastuvõtmisest, Kristjan saadab liikmemaksu arve.

4. 2013 aastaaruande koostamise ettevalmistus
Urmas räägib raamatupidajaga. Ott tegi 2014 eelarve mustandi. Ettepanek jätta liikmemaksud ja litsentsitasud samaks, komiteedele tagastada litsentsitasudest 50% asemel 20%.

5. Muud küsimused
Urmas hangib aastakoosolekule suupisted. Mihkel uurib EANS ruumi kasutamise võimalust.