ELF juhatuse koosolek 2013-11-12

Osalejad: Urmas Kokk, Edvin Penart, Mihkel Haug, Ott Maaten, Kristjan Kuru.

Päevakord:

1) ELF 2014 eelarvest, toimimisprintsiipidest ja eesmärkidest.
Juhatuse liikmete arutelu.

2) ELF sümboolikaga lippude ost.
Ott tegeleb. Järgmisel koosolekul otsustame.