Üldkoosolek 03.02.2013

Lugupeetud Eesti Lennuspordi Föderatsiooni liikmed

ELFi juhatus kutsub pühapäeval 3. veebruaril 2013 a kokku föderatsiooni aastakoosoleku.
Koosolek toimub Lennuliiklusteenistuse AS ruumides aadressiga Kanali tee põik, Rae küla, Rae vald, Harjumaa, algusega kell 12.00. Osalejate registreerimine algab kell 11.45
PÄEVAKORD

1.        Eesti Lennuspordi Föderatsiooni 2012. aasta tegevusaruanne
–      juhatuse aruanne
–      alaliitude aruanded
2.        ELF-i 2012. aasta finantsaruanne
3.        Revidendi aruanne ja otsus
4.        Aruannete arutelu ja kinnitamine
5.        Uute liikmete vastuvõtmine
6.        ELF-i juhatuse liikmete valimine ja volituste tähtaja määramine
7.        2013 eelarve ettepanek ja arutelu
–      liikme- ja litsentsitasude läbiarutamine ja kinnitamine
8.        2013. aasta tegevussuundade arutelu
9.        -võistluskalendri arutelu ja kinnitamine
10.     FAI komisjonide delegaatide kinnitamine
11.     Esilekerkinud küsimused

Pärast koosoleku lõppu samas suhtlusvoor.
Koosolekule registreerumisel palume esitada oma volitusi tõendav dokumentatsioon

Kuna tegemist on valvatava territooriumiga siis on kõigile liikmetele palve eelnevalt teatada oma esindajate nimed, et saaksime kiirendada pääsla läbimist. Nimed palun saata meilile  juhatus(at)lennusport.org