ELF juhatuse koosolek 2012-01-07

Osalejad: Urmas Kokk, Edvin Penart, Mihkel Haug, Kristjan Kuru

1. 2012 aasta kokkuvõte – arutelu
Kolmel spordialal (langevari, tiibvari, mudellend) osaleti rahvusvahelistel võistlustel. Alad esitavad kokkuvõtte kirjalikus vormis aastaaruande jaoks.

2. Ettevalmistused ELF-i aastakoosolekuks
Päevakorra koostamine. Kutse saata välja hiljemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Urmas valmistab ette koosoleku juhatamise, Kristjan osalejate nimekirja ja volituste kontrolli, Mihkel asukoha korraldusliku poolega, Ott tutvustab eelarve plaani.

3. ELF-i 2012 aasta eelarve täitmisest. Liikmetasude ja litsentsitasude laekumisest.
Kõik liikmemaksud makstud.

4. ELF-i 2013 aasta eelarve plaan
Saadetakse koosolekukutsega, Ott tutvustab koosolekul.

5. Muud küsimused
Urmas paneb kokku kahe viimase aasta üldkoosolekute osalejate allkirjalehed, vajalik äriregistrile originaalid esitada. Urmas teeb IPC proxy Soomele ja tellib FAI margid.