ELF juhatuse koosolek 2012-12-10

Osalejad: Urmas Kokk, Ott Maaten, Mihkel Haug, Kristjan Kuru.

1. ELF-i sisesed arengud, alakomiteed, komisjonid – arutelu
Sellel hooajal võistlusi rohkem ei ole. Kokkuvõte võistlustegevusest toimub üldkoosolekul. Ott andis ülevaate motovarjuvõistluse ettevalmistamisest.

2. Juhatuse töökorra vastuvõtmine.
Juhatuse töökord ühehäälselt vastu võetud.

3. ELF-i 2012 aasta eelarve täitmisest. Liikmetasude ja litsentsitasude laekumisest. Alakomiteedele tagasikande kinnitamine.
Spordiklubi Surf liikmemaks endiselt tasumata. Peale 05.11.2012 tellisid tiibvarjurid 40 euro eest sportlaslitsentse. 20 eurot kanda tiibvarjukomiteele tagasi.

4. Aasta parimad sportlased
Hääletus EOK lehel avatud.

5. Kultuuriministeeriumi toetus(ed) 2013
Ettepanek, et seekord võtaksid asja vedada mudelistid.

6. ELF-i 2013 aasta eelarve plaan
Esitada variandid üldkoosolekule.

7. Muud küsimused
Likvideerida äriregistri kandes olevad puudused. Urmas tegeleb.